Koronacja obrazu MB

Obraz MB Staroskrzyńskiej

W kościele w Skrzyńsku, od dwunastego wieku znajduje się słynący łaskami i cudami, koronowany  6 września1998 roku Obraz Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Uczestniczyło w koronacji około sto tysięcy wiernych. Koronatorem obrazu Maryi Staroskrzyńskiej był Prymas Polski Kardynał Józef Glemp. Uczestniczyło w  tych uroczystościach dwudziestu księży biskupów świadków Kościoła  tego niezwykłego wydarzenia w dziejach Skrzyńska i kultu Matki Bożej. Były to pierwsze lata pracy kapłańskiej w Skrzyńsku Księdza Proboszcza Andrzeja Szewczyka,  kustosza Obrazu Matki Bożej i Jej Sanktuarium, który przygotował i zorganizował  uroczystości koronacji . Koronacja doszła do skutku i odbyła się dzięki zabiegom Księdza Biskupa ordynariusza diecezji radomskiej Edwarda Materskiego.

Ludzie na przestrzeni wieków zanosili w Skrzyńsku modły i prośby do swojej Matki. Otrzymywali od Maryi  rozmaite łaski i cuda. Były to liczne, cudowne uzdrowienia z chorób, doznanych urazów, obdarzenie łaską macierzyństwa
i ojcostwa, uwolnienie od nałogów….

Ostatnie powiadomienie i świadectwo otrzymania łaski uzdrowienia otrzymaliśmy kilka tygodni temu -2016 rok.

 

 

W 2001 roku nastąpił rabunek Obrazu. Po kilku dniach został odnaleziony bez koron. Podczas rekoronacji Biskup Zygmunt Zimowski ogłosił nowe imię Maryi Staroskrzyńskiej – Matka Pięknej Miłości. Podczas tego wydarzenia Matka Boża ze Skrzyńska ogłoszona została Patronka Policji. Policjanci przybywają tu każdego roku w uroczystość odpustową 8 września.

Korona MB Staroskrzyńskiej
Korona MB Staroskrzyńskiej

W zamian za Matczyną  Miłość  i Jej dobroć, za cudowne znaki, składamy  Matce Bożej wdzięczność i pamięć. Niektórzy ofiarowują dziękczynne wota przy Jej Obrazie.

Niezwykłym darem miłości wobec Matki Bożej w Skrzyńsku była fundacja, ustanowiona przez Helenę, żonę fundatora obecnego kościoła Karola Szydłowskiego, w postaci orkiestry dla Matki Bożej Staroskrzyńskiej. Było to w roku 1830.

Orkiestra przetrwała do lat pięćdziesiątych  dwudziestego wieku. Wtedy w ramach  zabierania i niszczenia własności prywatnej i kościelnej państwo zabrało  ofiarowaną ziemię, która była podstawą utrzymania orkiestry.

 

Cieszymy się, że od 12 lat istnieje, Młodzieżowa Orkiestra „Vox Cordium”, która jest współczesnym echem muzycznej tradycji przy naszym Sanktuarium.

Tu, w Sanktuarium, orkiestra VOX CORDIUM przyjęła swoje imię. Z tutejszej parafii pochodzą: Jej Twórca Pan Dariusz Motyl oraz spora część młodzieży grającej w osiemdziesięcioosobowym składzie.

W sanktuarium śpiewane są od wieków pieśni do Matki Bożej Staroskrzyńskiej; na przykład: Zawitaj Królowo, bądź zawsze gotowa... boś Ty Panno miła Skrzyńsko nawiedziła…, Dobranoc Ci, Panno Święta…. Witaj Maryjo, Matko Staroskrzyńska….

Przed cudownym Obrazem Matki Bożej, i w domach często odmawiana jest modlitwę maryjna, którą ułożył  przed koronacją obrazu ksiądz kustosz Andrzej Szewczyk. Pozwolenie na Jej publiczne odmawianie wydał Ksiądz Biskup Edward Materski.

Maryjo Staroskrzyńska, obecna tu od wieków, bądź pozdrowiona.

Uczyń mnie radością Kościoła.

Strzeż tego co Boże i polskie w Ojczyźnie.

Opiekuj się moją rodziną.

Umacniaj w wierze świętej.

Młodych prowadź do Jezusa.

Oświecaj i ratuj grzeszników.

Pomagaj w pracy i nauce.  Proszę Cię kochana Matko Staroskrzyńska.